Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

MarkkinointiSuomi -konsortio (myöhemmin MarkkinointiSuomi)

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petri Matero
Suvilahdenkatu 7
00500 Helsinki
Puhelin: +358 44 3737376
Sähköposti: petri.matero@millerlean.fi

3. REKISTERIN NIMI

MarkkinointiSuomi -barometrin tilaajarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään MarkkinointiSuomi -konsortion palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden ja markkinointiviestinnän toimittamiseen. Rekisterin pitäminen perustuu henkilön suostumukseen tutkimustuloksen tilauksen yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Titteli
Markkinointilupa
Palvelukartoitus

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta MarkkinointiSuomi -tutkimuksen tiivistelmän tilauksen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja omat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta palveluun.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelu, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.